Edugo Arena
Oostakker

Op een site van de Edugo Scholengroep in Oostakker bouwde Arks architecten voor vzw Katholieke Scholen Oostakker samen met het Gentse stadsbestuur de Edugo Arena.


Uit de dagelijkse werking van de EDUGO-scholen bleek een noodzaak aan bijkomende sportinfrastructuur. Tegelijk diende de onveilige verkeerssituatie te worden aangepakt en moest de eilandwerking tussen de verschillende deelcampussen worden doorbroken. Als antwoord op deze versnipperingsproblematiek werd een centraal ontmoetingscentrum voorgesteld: Een plein dat de verschillende deelcampussen in functie en beleving met elkaar en de buitenwereld verbindt.

Sport en cultuur moeten de kwaliteit van het centrum optillen en meervoudig gebruik eenvoudig mogelijk maken. Een overdekte wandelstraat neemt de barrières weg en legt de relatie tussen de verschillende deelcampussen en de topsportaccommodatie. Straten, voet- en fietspaden worden vervangen door een erfinrichting, wat een adequate oplossing biedt aan de acute mobiliteitsproblematiek van de site. Dit alles wordt gerealiseerd met een minimale ecologische voetafdruk, zowel qua flexibiliteit in het ruimtegebruik, als qua verbruik van grondstoffen en energie.

[afbeeldingen: arks architecten / koen van damme]

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.
Accepteer Weiger Lees meer