Elektriciteitscabines tot expo-ruimtes
Aalter

De oude elektriciteitscabines werden in hun originele staat hersteld met respect voor het oorspronkelijke ontwerp, de bouwmaterialen en de kleur. Ze werden ingericht als tentoonstellingspaviljoenen: Een (tijdelijke) tentoonstelling rond 100 jaar elektriciteit in de Lostraat en een gerenoveerde originele installatie in de Stationsstraat. De binnenzijde werd opgevat als een polyvalent donker theaterpodium waardoor de focus nog meer op de tentoongestelde objecten ligt.

De verhouding van de gevelopeningen werd versterkt door toevoeging van strakke stalen ‘boxen’ waarin ‘smartglas’ is geplaatst. Deze zwarte boxen contrasteren bewust met de ruwe, deels verweerde, betonsteen.

Het slimme glassysteem (het glas kan zowel een doorzichtig als opaal uitzicht hebben) wekt nieuwsgierigheid op en nodigt de kijker uit om naderbij te komen (tot in de boxen). Het glassysteem is een hedendaagse invulling van het ‘100-jaar elektriciteitsverhaal’ en zorgt tegelijk voor een duidelijke link naar het smart-city concept van de gemeente Aalter.

De cabines zullen steeds wisselen van uitzicht, deels doorzichtig – deels opaal, en op die manier een eigen leven leiden. Actief overdag, slapend ’s nachts.

[afbeeldingen: Koen Van Damme & ARKS]

Lees meer.

Multifunctioneel Gebouw
Ursel, Aalter

Het project is gesitueerd in Ursel centrum, aan de rand van een mooi park, en bevat een uitleenpost van de bibliotheek, een buitenschoolse kinderopvang met stille ruimte en een vergaderruimte die ook dienst doet als polyvalente ruimte en als uitbreiding van de juist vernoemde stille ruimte.

Het programma werd georganiseerd over twee bouwlagen, waarbij de belevingsruimten, die de drie hoofdfuncties
van het gebouw omvatten (bibliotheek, polyvalente ruimte en BKO), een etalage met open zicht op het park krijgen.

Het park wordt een groene ontmoetingsplek die het socio-cultureel verhaal versterkt. Trage verbindingen
connecteren het park met de buurt.

Lees meer.

Edugo Arena
Oostakker

Op een site van de Edugo Scholengroep in Oostakker bouwde Arks architecten voor vzw Katholieke Scholen Oostakker samen met het Gentse stadsbestuur de Edugo Arena.


Lees meer.

Evacuatietrappen Kadans
Aalter

Om te voldoen aan de Vlarem wetgeving en om de capaciteit van de polyvalente zaal op de verdieping te behouden werd arks gevraagd om een evacuatiestudie uit te voeren. Na grondig onderzoek werd geopteerd om op 3 locaties een evacuatietrap te plaatsen.

De trappen werden ontworpen als symmetrische lichtzuilen die de interne dynamiek van het jeugdhuis veruitwendigen en tegelijk een herkenningspunt voor de omgeving vormen.

Lees meer.

Beachclub
Blankenberge

In 2007 schreef de stad Blankenberge een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een beachclub op het strand, net naast de ‘Pier van Blankenberge’ en aan de voet van het beschermde duinenlandschap. Arks architecten werd laureaat met een concept dat zich volledig integreert in de duinen en tegelijk als een subtiele landmark het eindpunt van de wandeldijk vormt.


Lees meer.

Passieve Sporthal
Ledeberg

Op een braakliggende site onder de fly-over te Ledeberg wenste opdrachtgever Farys een passieve wijksporthal op te richten. Arks architecten ontwierp hiervoor, samen met Arch & Teco en Oyo Architects, een iconische katalysator voor sociale interactie door sport, spel en beleving.

Lees meer.

Parking Boomgaard
Aalter

...meer dan een parking...

Een parking als overgangszone tussen groene ruimte en stedelijke omgeving, als centrale ontmoetingsplaats, als architecturale en landschappelijke meerwaarde, als rustplek, als beurs - en evenementenhal, met een polyvalente toekomstgerichte mobiliteitsvisie, als concertzaal, als ligweide, als openluchttheater, als katalysator voor sociale interactie, als verbindingsplek, …

Lees meer.

Kasteel van Poeke
Poeke

Het Aalters gemeentebestuur had in 1977, bij de aankoop van het Kasteel van Poeke, de intentie om dit geklasseerd monument te behoeden voor verder verval en het op termijn te restaureren en te renoveren tot een socio-cultureel-toeristisch centrum. Deze restauratie zal, om het financieel haalbaar te houden, uit een aantal opeenvolgende fasen bestaan.

Lees meer.

Edugo School
Lochristi

De bouw van 16 nieuwe klassen en de uitbreiding van het restaurant zijn een antwoord op het acute plaatsgebrek waar de Edugo school, campus Lochristi nu al geruime tijd mee kampt. Momenteel zijn 12 klassen ondergebracht in tijdelijke containers...
De bloemengemeente Lochristi wordt getypeerd door open velden met prachtige kleurschakeringen en vele serres. Deze kenmerken vormen mee het concept van de nieuwe klassen. Het kleurprincipe wordt overgenomen in de gevelpanelen en aangevuld met kleurtinten eigen aan de scholensite.

Lees meer.

Sportpark
Aalter

Het gemeentebestuur schreef in 2003 een architectuurwedstrijd uit voor het uitbreiden van het bestaande sportcentrum. Arks architecten werd 1e laureaat en zorgde voor een actueler concept voor de site: een energiezuinig sportpark.

Lees meer.
Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.
Accepteer Weiger Lees meer