Passieve Sporthal
Ledeberg

Op een braakliggende site onder de fly-over te Ledeberg wenste opdrachtgever Farys een passieve wijksporthal op te richten. Arks architecten ontwierp hiervoor, samen met Arch & Teco en Oyo Architects, een iconische katalysator voor sociale interactie door sport, spel en beleving.

De sporthal wordt, met respect voor de veiligheidsafstanden ten opzichte van de draagstructuur van het viaduct, centraal tussen een parking, skatepark en groenzone geplaatst. Het gebouw wil zich naadloos integreren in de buurt, daarom werd een ovale sporthal gecreëerd zonder duidelijke voor - of achterkant. Een looppiste omcircelt de sporthal en vormt een bijkomende verbinding tussen sporthal, park en wijk.

Er wordt maximaal ingezet op de integratie in het bestaande fiets – en wandelnetwerk, de verweving met de bestaande (neven)functies, de integratie en herwaardering van het groene buurtpark, het creëren van rust – en ontmoetingsplekken, …


De industriële schil van de sporthal wordt gemanipuleerd en aangepast in functie van de toegangswegen, het achterliggende programma, de oriëntatie en het doorzicht. Op die manier vormen de openwaaierende en getorste verticale lamellen een speelse uitnodiging naar de omgeving.

Het ontwerp gaat uit van een integrale duurzaamheidsbenadering waarbij rationeel ruimtegebruik, duurzaam en efficiënt energieverbruik en de aanwending van milieuvriendelijke materialen als uitgangspunten werden genomen.

[wedstrijdontwerp ism Arch & Teco Engineering & Oyo Architects]

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.
Accepteer Weiger Lees meer