WOONPROJECT BLOMMEKENS
EEKLO

De site van de leegstaande aardappelloods aan Blommekens krijgt een woonbestemming. Het wordt een vernieuwend concept waarbij het industrieel gebouw in een slangvormige beweging Blommekens met de Stuifzandstraat verbindt. Hiertoe heeft de opdrachtgever een stuk grond ter hoogte van de Stuifzandstraat geruild met de sociale huisvestingsmaatschappij. Zodoende kunnen beide partijen een betere invulling realiseren op de hierdoor gecreëerde percelen.

De loods met de typerende voorgevel wordt het omhulsel voor gestapelde woningen langs een voetgangersstraatje dat van Blommekens tot de Stuifzandstraat loopt. Het open karakter, de straatinrichting, het vele licht dat binnenvalt door de lichtstraat en de doorlopende groenstrook langs de woningen creëren een aangename wandeling. Het groene binnengebied dat hierdoor ontstaat versterkt de kwaliteit van het woonerf en opent het woonblok naar de omgeving.

[afbeeldingen: Around Media]

Aan Blommekens wordt een transparant kantoorgebouw in de loods geschoven, aan de Stuifzandstraat reikt het gebouw tot tegen de rooilijn. Zo geeft het project de aanzet voor een stedelijke invulling van de aanpalende percelen en nodigt het binnenstraatje de wandelaar uit naar het binnengebied. Op het inplantingsplan wordt een indicatieve contour gesuggereerd van de mogelijke invulling op de aanpalende percelen langs de Stuifzandstraat.

Alle woongelegenheden hebben een zuidgericht overdekt terras. Lage bodembedekkers (50cm) vormen de scheiding tussen de privatieve tuinen op het gelijkvloers en het gemeenschappelijk park. Deze publieke groenzone zorgt tegelijk voor de ontsluiting van de privatieve tuinen.

Langs de wandelweg tussen Blommekens en de Stuifzandstraat worden grote plantenbakken geplaatst, voorzien van automatische bevloeiing met regenwater. De beplanting gebeurt met streekeigen bomen, struiken en bodembedekkers.

De parkeerplaatsen worden bereikt vanuit de Stuifzandstraat. Deze toegangsweg wordt ook gebruikt door hulpdiensten en voor leveringen.

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.
Accepteer Weiger Lees meer